Выбрать страницу

Обучение семейным расстановкам в Таллинне

Записаться / Registreerima

Süsteemsete Lahenduste ja Konsultatsioonide Instituut

Konsultatsioonide ja Süsteemsete Lahenduste Instituudi (Moskva) ja Professionaalse Psühhoteraapia Liiga (Venemaa) toel kutsuvad kõiki soovijaid osalema rahvusvahelises õppeprogrammis:

„Süsteemne-fenomenoloogiline lähenemine ja perekonstellatsioonid“

Väljaõppe periood: 2019—2021

 

Nimetatud programm on kinnitatud IAG/DGfS poolt, vastab rahvusvahelistele väljaõppe standarditele ja kvaliteedi kriteeriumitele, mis on kehtestatud süsteemseid konstellatsioone kasutavate spetsialistide ettevalmistusele.

See võimaldab lõpetajatel pärast kõikide kvalifikatsiooninõuete täitmist saada vastav sertifikaat, mis annab õiguse kasutada oma professionaalses tegevuses konstellatsiooni meetodit.

Programmi viivad läbi IAG/DGfS poolt sertifitseeritud treenerid Euroopast ja Venemaalt.

Konstellatsiooniõppe programmi läbimise üldkestus – 2 aastat (392 ak. tundi), millest:  

 • Teooria, meetodite ja isikliku kogemuse omandamine: 8 kolmepäevast seminari (moodulit) – 24 päeva, millest igaüks 8 ak. tundi (kokku 192 ak tundi).
 • Töö praktikagruppides kogenud juhendaja kõrval: 16 päeva, millest iga päev 8 ak. tundi (kokku 128 ak. tundi). Kahel korral ühe päeva kaupa moodulitevahelisel ajal.
 • Supervisioon: 9 päeva, millest igaüks kestab 8 ak. tundi (kokku 72). 

Институт системных решений и консультирования

при поддержке: Института консультирования и системных решений (ИКСР, Москва) и Профессиональной психотерапевтической Лиги (Россия)

приглашает всех желающих на

Международную программу обучения «Системно-феноменологический подход и семейные расстановки»

Период обучения: 2019—2021 г.г.

Данная программа, утвержденная IAG/DGfS, соответствует международным стандартам обучения и критериям качества, предъявляемым к подготовке специалистов, использующих системные расстановки. Это позволяет нашим выпускникам после выполнения ими всех квалификационных требований получить сертификат, дающий право использовать метод расстановок в своей профессиональной деятельности.

Ведущие программы — европейские и российские тренеры, сертифицированные IAG/DGfS

Общая длительность программы обучения 2 года (392 ак.часа), в которую входит:

 • Овладение теорией, методами и личным опытом расстановок: 8 трёхдневных семинаров (модулей)  – 24 дня, из которых каждый по 8 часов (всего 192 ак.часа)
 • Работа в практических группах под руководством преподавателя: 16 дней по 8 часов каждый (всего 128 часов). По две практики в промежутке между модулями.
 • Супервизия: 9 дней, каждая длится 8 часов (всего 72 часа). 

Programmi lõpuks peavad osalejad olema täitnud järgmised nõuded:

 • Läbima 128 tundi praktilist õpet grupis kogenud konstellööri juhendamisel.
 • Kliendina saama vähemalt neli isiklikku konstellatsiooni teemadel: minu praegune pere, minu vanemate pere, mina ja minu emapoolne suguvõsa (emaliin), mina ja minu isapoolne suguvõsa (isaliin).
 • Genogrammi alusel suguvõsa süsteemi rekonstruktsioon (minimaalselt kolm-neli põlvkonda).
 • Konstellöörina tegema minimaalselt viis konstellatsiooni. Tegema konstellöörina minimaalselt viis konstellatsiooni.
 • Seminaril osalejate iseseisvate tööde demonstratsioon ja nende tööde supervisioon treenerite poolt. Seminaril osalejad teevad iseseisvad tööd klientidele ja treenerid superviseerivad nende töid. 

По окончании программы участники должны выполнить следующие условия:

 • Пройти 128 часов работы в группах практики рядом с опытным расстановщиком.
 • Сделать в качестве клиента как минимум четыре собственные расстановки (нынешняя семья, родительская семья, я и материнская часть рода, я и отцовская часть рода).
 • Реконструкцию родовой системы по генограмме (минимум три-четыре поколения).
 • Сделать минимум пять расстановок в качестве ведущего расстановки.
 • Демонстрация самостоятельных работ участниками семинара и супервизия их работы супервизорами. Участники семинара делают самостоятельные работы с клиентами, а супервизоры супервизируют их работы. 

Õppeprogrammi eduka läbimise järel saavad osalejad Eesti Süsteemsete Lahenduste ja Konsultatsioonide Keskuse sertifikaadi ja Venemaa Konsultatsioonide ja Süsteemsete Lahenduste Instituudi (Института Консультирования и Системных Решений – ИКСР) sertifikaadi, mis annavad õiguse töötamiseks Süsteemse-fenomenoloogilise lähenemise ja perekondlike paigutuste (perekonstellatsioonide) valdkonnas.

Osalejad kantakse sertifitseeritud perekonstellööride nimekirja ja omandavad õiguse piiramatult kasutada oma professionaalses tegevuses terminit „konstellatsioon“.   Psühholoogidel, arstidel, pedagoogidel ja sotsiaaltöötajatel on soovi korral lisatasu eest võimalik saada kvalifikatsiooni tõstmise tunnistus Moskva Konsultatsioonide ja Süsteemsete Lahenduste Instituudilt (ИКСР). Selleks peab õppima asuja teatama kohe õppetöö alguses oma soovist saada eelnimetatud tunnistus ja sõlmima lisalepingu Moskva Konsultatsioonide ja Süsteemsete Lahenduste Instituudiga (ИКСР) instituudi tingimustel.

При успешном окончании программы обучения расстановкам участники получают сертификат Центра системных решений и консультирования (Эстония) и сертификат Института консультирования и системных решений (ИКСР, Москва), дающий право работать в области системно-феноменологического подхода и семейных расстановок.

Участники вносятся в список сертифицированных семейных расстановщиков и получают право безвозмездно использовать в своей профессиональной деятельности термин «расстановка» Психологи, врачи, педагоги и социальные работники по желанию и за дополнительную оплату могут получить свидетельство о повышении квалификации Института системных решений и консультирования (ИКСР, Москва). Для этого студент должен в начале обучения заявить о своем намерении получить указанное выше свидетельство и заключить дополнительный договор с Институтом системных решений и консультирования (ИКСР, Москва) на условиях института.

TAGASISIDE

Need kaks ja pool aastat oli minu jaoks elumuutev protsess. Kaua olin vaevelnud küsimuste käes, millele ise vastust ei leidnud. Olin käinud ka psühhoteraapias, aga ikkagi oli midagi, mis vaevas. See oli ebaloogiline tunne, aga ähmaselt kusagilt kaugelt tundsin, et sellele nõnda nimetatud ebaloogilisele häirivale tundele leidub siiski mingi seletus. Ja tõepoolest, koolis käies sain ma nende tunnetega turvalisel, toetaval viisil tegeleda. Oli palju hoitust ja seeläbi julgesin vaadata ka sinna, mis tundusid mulle kõige hirmutavamad. Vastused sain kohe kindlasti. Ja veel millised! See kõik viis selleni, et täna tunnen ennast oluliselt rohkem vabana. Aksepteerin ennast ja oma lähikodlasi. Näen elu nii nagu see on ja võtan hea meelega vastutuse oma elu eest

Carol, III lend.

Maksumus

Цена

Mooduli hind —  €250

Praktika hind –  €70 Supervisiooni maksumus – 250 Konstalööridele, kes lõpetasid meie programm hind 50%

 

Lisainformatsioon +372 555 11 698 Alla Leonova (vene keel) +372 556 83 654 Alla Pugatśjova – (vene- ja eesti keel) või e-postile: contactplus.ou@gmail.com,  seamtime.tln@gmail.com

Стоимость модуля —  €250

Стоимость практики – €70 Стоимость супервизии – 250 Для расстановщиков, прошедших обучение нашей программе — 50% от стоимости

Дополнительная информация: +372 555 11 698 – Алла Леонова (русский язык) +372 556 83 654 –Алла Пугачёва (русский и эстонский язык) адреса электронной почты:  contactplus.ou@gmail.com,   seamtime.tln@gmail.com

У Вас есть вопрос? / On küsimusi?

Наши преподаватели

Ольга Князева

(Таллинн)

Психолог-практик, семейный системный консультант, тренер, сертифицированный специалист по семейным, структурным, организационным расстановкам, коуч, сказкотерапевт. 

 • Действительный член, преподаватель национального уровня ППЛ,
 • организатор и преподаватель обучающих программ по системным расстановкам в Эстонии,
 • директор Института системных решений и консультирования (Эстония);
 • сертифицированный ведущий тренер тренеров GRC Центров Взаимоотношений;
 • Национальный тренер и супервизор «Системно-феноменологической психотерапии (консультирования) и системных расстановок».

Михаил Бурняшев

(Москва)

Практикующий психотерапевт, системный терапевт, оргконсультант со стажем работы более двадцати лет. Один из учредителей и директор международных программ Института консультирования и системных решений (Москва), издатель и научный редактор серии книг «Системная терапия и консультирование». Ведущий обучающих программ: «Системная семейная терапия», «Системная терапия и консультирование», «Системно-феноменологический подход Б. Хелленгера и семейные расстановки», «Системная работа в организациях и организационные расстановки», «Работа с симптомами соматических и психосоматических заболеваний и симптомные расстановки», «Структурные расстановки и расстановки внутренних частей».

Наталья Клевцова

(Ростов-на Дону)

Институт системных решений и консультирования

Психолог, системный терапевт, гештальт терапевт.

Организатор и преподаватель образовательной программы» Системно-феноменологический подход и семейные расстановки. ИКСР Руководитель центра семейного консультирования г. Ростов-на-Дону.

В индивидуальном консультировании использует метод работы с фигурками по З.Шнайдер.

Елена Кузнецова

(Челябинск)

Институт системных решений и консультирования

Системный терапевт.  

Аналитический психолог. 

Специалист по работе с «тенью». 

Директор информационно-аналитического центра «Банк идей». Организатор курса расстановок.

Елена Кузнецова проводит расстановки по

личным, семейным и организационным запросам. Работает

индивидуально и в группе. Первый курс по системным расстановкам в Челябинске организовала в 2008 году.

Галина Шабайлова

(Минск)

Институт системных решений и консультирования

 Дипломированный психолог, семейный системный терапевт. Автор и тренер психологических и образовательных программ. Приглашенный преподаватель и региональный тренер Института консультирования и системных решений (г. Москва). Сертифицированный специалист по индивидуальному и групповому консультированию – индивидуальная психология А. Адлера (GRC, США, 2001 г.). Сертифицированный специалист по системным семейным (2004 г.) и организационным (2005 г.) расстановкам (ВШП, ИКСР; WISL, Германия). Психолог, обучающий системный семейный терапевт. Действительный член и преподаватель ППЛ.

Зарегистрируйтесь /Registreerige end

Aadress:  Parda 8 ruum 107 (3 korrus) /

Мы находимся по адресу: Tallinn, Parda 8, 3-й этаж, кабинет 107 E-post / Электронная почта: seamtime.tln@gmail.com Oleme avatud tööpäevadel 16:00 kuni 20:00 / Обучающий центр ИСРК открыт для Вас в рабочие дни с 16 до 20 часов   По всем вопросам, связанным с обучением и записью на расстановку, звоните по телефонам +372 555 11 698 – Алла Леонова/ Alla Leonova – русский язык/ vene keel +372 556 83 654 –Алла Пугачева/ Alla Pugatśjova – русский и эстонский язык/ vene- ja eesti keel

Rekvisiidid / Реквизиты для оплаты

Swedbank pangakonto number / pасчётный счёт: ЕЕ842200221056199757 Saja / Получатель: SEAM TIME OÜ Registrikood / Регистрационный код 12367450 Makse selgitus: nimi ja mooduli number Назначение платежа: имя и номер модуля. Facebookhttps://www.facebook.com/PsycenterOK/ e-post: seamtime.tln@gmail.com